ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Ιστορία συνήθως υπάρχει στο μυαλό των περισσότερων μη ειδικών ως μια σειρά ηρωικά ή λιγότερο ηρωικά αποκορυφωτικά γεγονότα. Τα ιστορικά γεγονότα όμως είναι σαν τους σεισμούς, στιγμιαία απελευθέρωση δυνάμεων που συσσωρεύονται σιωπηρά στο υπέδαφος. Οι αδιόρατες, ανεπαίσθητες αυτές δυνάμεις που κινούν το γρανάζι της Ιστορίας, ένα δόντι τη φορά, σπανίως γίνονται αντιληπτές. Το πέπλο του καθημερινού μόχθου δεν επιτρέπει στον περισσότερο κόσμο όχι μόνο έλλογα να επεξεργαστεί αλλά ούτε να διαισθανθεί την κρισιμότητα των στιγμών που βιώνει. Επίσης, στο εύπεπτο αφήγημα της pop-Ιστορίας κυριαρχεί η γραμμικότητα της εξέλιξης, ότι δηλαδή η ιστορία κινείται στο χρονικό συνεχές γραμμικά και πάντοτε προς το μέλλον. Στην αυτή εξελικτική λογική όλα τα γεγονότα τοποθετούνται ως σημεία στον χρόνο σχηματίζοντας μια ευθεία η οποία αποτελεί έτσι το πλαίσιο της αξιολόγησής τους. Η ιστορία όμως είναι άχρονη με την έννοια ότι δεν μπορεί κανένας να την επηρεάσει ούτε να πειραματιστεί. Περιορίζεται από το εύρος του αντιληπτού, τόσο από το πλήθος των γνωστών αλλά ακόμη περισσότερο από το πλήθος των αγνώστων. Αυτά σκέφτομαι ελπίζοντας να μη χρειαστεί κάποιος στο μέλλον να εκπονήσει ιστορική διατριβή: "Η συμβολή του κρύου χτυπητού καφέ στην κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας κατά την Ύστερη Μεταπολίτευση".

Share:

0 σχόλια