4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Στις 24 Φεβρουαρίου 2019 διοργάνωσα μαζί με το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικών και Αναπτυξιακών Μελετών την εκδήλωση με τίτλο: "4η Βιομηχανική Επανάσταση και Μεταλιγνιτική Περίοδος στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδος". Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, Οικονομολόγο και πρόεδρο της Δράσης τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, Οικονομολόγο, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Cardiff, Αναπληρωτή Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Παντελή Λάμπρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Products&Investments που με τίμησαν με τη συμμετοχή τους και προκάλεσαν το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους.

Δημήτρης Σιόλιος

Αγνή Κανδύλη


Αντώνης Δημητρίου

Εκδήλωση

Εκδήλωση


Εκδήλωση

Δημήτρης Σιόλιος


Γιάννης Ανδρουλάκης

Δημήτρης Σιόλιος


Εκδήλωση
Δημήτρης Σιόλιος

Εκδήλωση

Μιχάλης Αργυρού

Δημήτρης Σιόλιος

Δημήτρης Σιόλιος

Δημήτρης Σιόλιος

Δημήτρης Σιόλιος Αγνή Κανδύλη

Δημήτρης Σιόλιος

Δημήτρης Σιόλιος

Δημήτρης Σιόλιος

Δημήτρης Σιόλιος

Share:

0 σχόλια